Egy új mikrobiológiai mérőberendezés és annak zöldipari hasznosítása

 
2013. jan. 1. – 2015. dec. 31.
Külső azonosító
HU09-0078-A12013
 

Program keretében egy új mikrobiológiai mérőberendezést fejlesztettünk ki, amely ötvözi a fluoreszcens objektumok detektálását a holografikus mikroszkópok közepes felbontásával és kiterjedt mélységélességével. Így egy olyan berendezés jött létre, amely képes detektálni a fluoreszcens objektumok pozícióit egy nagyobb térfogatban, ezek lehetnek auto-fluoreszcens objektumok, pl. klorofill vagy fikocianin tartalmú algák, vagy különböző fluoreszcens festékekkel jelölt sejtek, illetve ezeknek a pozícióknak az ismeretében az egy időben rögzített hologram alapján alacsony közepes képet is képes rekonstruálni az adott objektumokról. A berendezés így alkalmassá vált például élő és élettelen objektumok elválasztására, és mivel nagy térfogatot tud átvizsgálni, folyadékminták gyors feldolgozására is alkalmas.
A berendezés egyik alkalmazási területe lehet a ballasztvíz vizsgálata. Itt a hajókban korábban felvett ballasztvíz kibocsátásakor el kell kerülni a nem őshonos (invaziv) fajok kijutását. Ezért a kibocsátott ballasztvizet kezelik, de a kezelés hatásfokát vizsgálni kell, amire az itt kifejlesztett eszköz igen alkalmas lehet.

 

Résztvevők

KNOT Kft.
SZTAKI
NIVA
SZIGETVIZ
CONTROLSOFT
EUFUND