Részlegek

A SZTAKI eLearning Osztálya az elmúlt évtizedben a hazai informatikai piac több szegmensében is meghatározó szereplővé vált, főként az innovatív termék- és tartalomfejlesztésben valamint különböző szakértői területeken. Az eredmények elérését elsősorban az oktatási, mobil, multimédia és kutatásfejlesztési tapasztalatok sokoldalú alkalmazása tette lehetővé.


Az eLearning rendszer bevezetési projekteken túl illetve azokhoz kapcsolódóan a tananyagfejlesztéseink során gyűjtött tapasztalatainkra alapozva egy aránt hatékonyan tudjuk végezni egyedi és generikus tananyagok fejlesztését

Az MTA SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztály (MTA SZTAKI DSD) informatikai felfedező- és alkalmazott kutatási, fejlesztési és szolgáltatási tevékenységei az osztály megalapításával, 1994-ben kezdődtek és a következő szakterületeket ölelik fel: elosztott és pervazív rendszerek, felhő (cloud) számítástechnika, csoportszoftverek, CSCW (Computer Supported Cooperative Work), digitális könyvtárak és archívumok, World Wide Web szolgáltatások és alkalmazások, szemantikus web, mindezek desktop és nomadikus platformokon.

Az MTA SZTAKI DSD tevékenységei közé tartoznak továbbá a rugalmas üzleti és

Tevékenységük célja a géppel érzékelt világ adatainak felismerése, a különböző források adatainak összerendezése, a térben és időben különböző mérések közötti kapcsolatok felfedése, a mérési és felismerési/csoportosítási adatok adatbázisba szervezése és kezelése és megjelenítése. A fő kihívást a térben és időben kiterjedt eseménysorok összevetése, kiértékelése, felismerése és osztályozása jelenti. A kutatások során felhasználják a gépi tanulás, az adatbányászat, az emberi érzékelés, az optimalizálási eljárások, a variációanalízis legújabb eredményeit. Érdeklődési területükhöz tartozik a kép- és videofeldolgozás, biometrikai azonosítás, távérzékelés, szenzorhálózatok, az adatbányászát, térinformatika és a számítógépes grafika összekapcsolása.

A Hálózatbiztonsági és Internet Technológiák Osztály egy sor számítógéphálózati projektben vett részt és hosszú ideje a hazai számítógép hálózati kultúra műhelye. Az osztály tevékenységét még a 70-es években kezdte meg, az első hazai fejlesztésű eszközökből épülő nyilvános szolgáltatást nyújtó hálózati rendszer is itt készült. A 1990-es évektől az Internet technológia hazai bevezetése és az Internet technológia nagysebességű kutatóhálózati kiterjesztése volt a legfontosabb elért eredmény. A hálózati rendszereken túlmutató terület az azonosítási és jogosítási infrastruktúrákat, a szemantikus

Társadalmunk számára már nincs visszalépés: az életünk minden területét átszövik az infokommunikációs technológiák. Szenzorok sokaságával felszerelt mobil eszközök felhasználók százmillióit kötik össze és adatok Petabyte-jait termelik naponta. A fizikai és digitális világ közötti választóvonal áttöréséhez azonban radikálisan új, skálázható algoritmikus technikák és az egyének és a társadalom működésének ismerete szükséges.

Az ízlésünket jó ismerő ajánló rendszerek, a Google gépi fordítás, önvezető autók, a világ legjobb Go játékosait legyőző számítógépek hátterében nem a gép

A Laboratórium fő tevékenysége az ún. kiber-fizikai gyártó- és logisztikai rendszerek kutatása, ami olyan modellek, módszerek és technikák kidolgozására és alkalmazására irányul, melyek alkalmasak a változó, bizonytalansággal terhelt környezetben működő, összetett műszaki és gazdasági rendszerek valósidejű működtetésére, egyensúlyt teremtve az optimálás, autonómia és kooperáció terén. A kutatás több tudományterület – jellemzően a számítástudomány, az operációkutatás, a gyártástudomány és a mesterséges intelligencia – együttes művelését igényli.

Fő kutatási területek

  • műszaki

Bemutatkozás

A kutatólaboratórium 1998 óta meghatározó szerepet tölt be az elosztott, a számítási grid és a felhő technológiák alkalmazásorientált kutatása területén. Az Európai Unió 7. Kutatási Keretprogramján és a Horizon 2020-on belül koordinátora 7 európai projektnek, és az egyik általa irányított konzorcium által kifejlesztett felhő platform megoldást az első helyre rangsorolták a megvizsgált több mint 500 európai kutatási eredmény közül annak innovációs potenciálja szempontjából.

Laborunk vezette többek között a SZTAKI Felhő létrehozását szoros együttműködésben az ILAB, az ITAK és

A Laboratórium a matematikai rendszerelmélet irányítástechnika tárgyú kutatásainak vezető hazai kutatóhelye. Az itt művelt kutatási területek felölelik a matematikai rendszerelmélet és modellezés módszereit, a hagyományos és feltörekvő új technológiák által létrehozott dinamikus rendszerek analízisének és irányításának problémáit. A kutatások kiterjednek a matematikai rendszerelmélet legkorszerűbb megközelítéseire, a rendszerek identifikációjára, szűrési és irányítási feladatok megoldására, jel- és képfeldolgozási eljárásokra, különös tekintettel a módszerek robusztus működésére és a

A Laboratórium optikával, gépi látással, valamint az érzékelt jelek hatékony, gyakran valós idejű kiértékelésével foglalkozik. A laboratórium kutatási területeibe tartoznak a vizuális orvosdiagnosztikai megoldások, a digitális holografikus mikroszkópia, valamint a pilóta nélküli repülőgépek beágyazott látó és képfeldolgozó rendszerei, továbbá az ezekben alkalmazott gépi tanuláson alapuló képanalitikai módszerek.

Legfontosabb kutatási területeink

  • Fluorescens és digitális holgrafikus mikroszkópia összekapcsolása;
  • Színes digitális holografikus mikroszkópok tervezése, alkalmazása;
  • Mik